Co to są tiki? 


   

  Tiki to niekontrolowane nagłe ruchy lub dźwięki, takie jak powtarzający się kaszel, mruganie lub potrząsanie głową.

  Wiele osób ma czasami tiki, szczególnie w ekscytujących lub emocjonalnych sytuacjach. Istnieją pewne choroby

  objawiające się tikami.

 

  - Zespół Gillesa de la Tourette'a. Ten stan zwykle pojawia się w dzieciństwie i towarzyszy mu skrzywienie ruchowe, grymasy,

    wzruszanie ramionami, upadki i tiki dźwiękowe (kaszel, krzyk, trzeszczenie językiem).
  - Choroba Huntingtona. Jest to rzadka dziedziczna choroba, która zwykle rozpoczyna się między 35 a 45 rokiem życia.

    Oprócz tików występują zakłócenia w chodzeniu i ruchu. Istnieją również zmiany psychologiczne, takie jak odhamowanie,

    obojętność lub agresja.
  - Nerwica lub zaburzenie kompulsywne.
  - ADHD.

 

  Jakie leki stosowane są w tikach?


 

  - Leki przeciwpsychotyczne. Leki przeciwpsychotyczne czasami pomagają tłumić tiki. Przykładami są haloperidol,

    olanzapina, pimozyd i rysperydon.

 

  - Medyczna marihuana. Marihuana jest stosowana w zespole Gilles de la Tourette. Przeciwdziała tikom. Skuteczność

    marihuany była badana tylko w ograniczonym zakresie. Konopie indyjskie będą zatem przepisywane tylko wtedy, gdy

    regularne metody leczenia nie będą wystarczające lub jeśli wystąpi zbyt wiele działań niepożądanych.


  - Klonidyna. Klonidyna jest stosowana u dzieci z ADHD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiki. 

13 sierpnia 2020

        "Objawy i choroby"