alt  226 326 183
alt  519 877 500
 ul. Kleszczowa 18 - Warszawa

Opieka farmaceutyczna

Opieka farmaceutyczna to bezpłatny, dokumentowany szereg działań farmaceuty(przy udziale pacjenta i lekarza) zmierzających do polepszenia skuteczności farmakoterapii i redukcji działań niepożądanych oraz interakcji zarówno tych już występujących jak i potencjalnych-związanych z przyjmowaniem kilku leków. Poprzez edukację pacjenta w zakresie jego choroby, sposobie przyjmowania, dawkowania i przechowywania leków oraz poprzez monitorowanie terapii i parametrów klinicznych farmaceuta dąży do zwiększenia świadomości pacjenta odnośnie własnej choroby, zmniejszenia nakładów finansowych związanych ze źle dobraną farmakoterapią oraz polepszenia jakości życia pacjenta.

W naszej aptece prowadzimy opiekę farmaceutyczną w cukrzycy i nadciśnieniu oraz pomagamy walczyć z nałogiem palenia papierosów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w programie opieki farmaceutycznej prosimy o wizytę w aptece. Więcej informacji na stronie www.font.edu.pl

Urząd Rejestracji Produktów medycznych

baza

Baza leków