Regulamin_newslettera

News regulamin

RegulaminNewslettera

Regulamin świadczenia usługi „Apteka-la-vie Newsletter”
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2012


 1. Wydawcą „Apteka-la-vie Newsletter” jest Apteka la Vie KJP Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Warszawie.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Apteka-la-vie KJP, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.aptekalavie.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników dwa do czterech razy w miesiącu.
 5. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Apteka la Vie KJP Sp. z o.o. Sp. kom.
 6. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.aptekalavie.pl:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Formularz dostępny jest na oznaczonych stronach serwisu www.aptekalavie.pl oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu www.aptekalavie.pl,
  • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 8. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Apteka la Vie.
 9. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 10. Każdy „Newsletter” zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)
 11. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .
 12. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.