Opieka Farmaceutyczna

Opieka farmaceutyczna jest to zespół usług farmaceutycznych, które prowadzą do optymalizacji farmakoterapii oraz poprawy zależnej od zdrowia jakości życia pacjentów. W procesie tym  farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem i w razie potrzeby z innymi pracownikami medycznymi, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii. Pojęcie opieki farmaceutycznej kładzie nacisk na poczuciu odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, nadzorze nad farmakoterapią i jej efektami oraz obniżeniu kosztów leczenia.

 

Czytaj dalej...

Godziny Otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

9:00 - 21:00

Sobota 

10:00 - 20:00

Niedziela 

W czasie pandemii Covid-19

apteka w niedziele jest 

nieczynna (oprócz niedzieli handlowej) 

 

 

 

Apteka jest otwarta w każdą

niedzielę handlową. 

Infolinia

Telefon: 519 877 500

E-mail: kontakt@aptekalavie.pl