Opieka Farmaceutyczna

Opieka farmaceutyczna jest to zespół usług farmaceutycznych, które prowadzą do optymalizacji farmakoterapii oraz poprawy zależnej od zdrowia jakości życia pacjentów. W procesie tym  farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem i w razie potrzeby z innymi pracownikami medycznymi, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii. Pojęcie opieki farmaceutycznej kładzie nacisk na poczuciu odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, nadzorze nad farmakoterapią i jej efektami oraz obniżeniu kosztów leczenia.

 

Instruktaż poprawnej obsługi inhalatora.

 

Nauczymy cię jak poprawnie używać inhalatorów dostępnych na rynku polskim. 

 

Przegląd domowej apteczki.

 

Pomożemy Państwu uporządkować domową apteczkę. Zajmiemy się  udzielanie wskazówek co do odpowiedniego przechowywania leków i eliminacją preparatów nienadających się już do stosowania.

Pomiar ciśnienia z farmaceutą.

 

Pomiar wykonywany jest w asyście farmaceuty. Po pomiarze interpretujemy wynik oraz w miarę potrzeby odpowiemy na Państwa pytania wydamy  odpowiednie  materiały edukacyjne

Z jakich usług możesz skorzystać w ramach opieki farmaceutycznej? 

Przegląd lekowy. 

 

Usługa ta ma na celu eliminację problemów

ze stosowanymi lekami, jakimi są: nieprawidłowe połączenia, interakcje z pożywieniem, niewłaściwy sposób lub pora przyjmowania. Na koniec wygenerowany zostanie dla Państwa  raport z zaleceniami oraz  sugestiami/informacją dla lekarza.

 

Godziny Otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

9:00 - 21:00

Sobota 

10:00 - 20:00

Niedziela 

W czasie pandemii Covid-19

apteka w niedziele jest nieczynna

(oprócz niedzieli handlowej) 

Apteka jest otwarta w

niedzielę handlową. 

Infolinia

Telefon: 519 877 500

E-mail: kontakt@aptekalavie.pl

 

Wszystkie usługi w ramach  Opieki farmaceutycznej są dla pacjenta nieodpłatne. 

Czas trwania konsultacji waha się  od 10 do 30 minut.